Gördüyümüz işlə bağlı fikirlərinizi paylaşmaq, bizimlə əməkdaşlıq etmək, sayt üçün yazmaq, foto seriyası çəkmək və ya podkastımıza qonaq olmaq istəyirsinizsə hayasizkadinlar@gmail.com vasitəsi ilə bizimlə əlaqə saxlayın.

Please write us an email on hayasizkadinlar@gmail.com if you would like to provide us with feedback, cooperate on a project or to contribute to our platform.